Vrienden van ZOOM!

Om het muziekfestival ZOOM! op hoog niveau te houden en de kans te geven elk jaar weer een nieuw en bijzonder programma te presenteren is er rondom het festival een groep enthousiaste fans actief als Vrienden van ZOOM!.

Vanaf € 40,- per jaar bent u al vriend. Ook kunt u, vanaf € 150,- per jaar, donateur worden van ZOOM! Donateurs die intekenen voor minimaal vijf jaar helpen het festival door een fiscaal gunstige schenking. De Stichting Vrienden van ZOOM! is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI en schenkingen zijn dan ook voor 125% aftrekbaar.

Vriend zijn is natuurlijk geen eenrichtingsverkeer. Een speciale Vriendenbijeenkomst is te beschouwen als de aftrap van de tiende editie van muziekfestival ZOOM!. Dit jaar treeft niet alleen het Ruysdael Kwartet op, maar spelen zij ook samen met hun familieleden. Daarnaast treden de deelnemers van het ZOOM!-scholingsproject Jong Goed op.

Wilt u ook Vriend of Donateur van ZOOM! worden? Neem dan contact op via vrienden@zoomfestival.nl of onderstaande knop!

Ik wil donateur worden

Het bestuur van de Stichting Vrienden van ZOOM! bestaat uit:
Marc Budel, voorzitter
Saskia Geelhoed, secretaris
Nannette Koning, penningmeester
Bert Bomer
Piet Blanksma

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stichting Vrienden van ZOOM! | informatie
RSIN: 856596346
Contactadres: Prof. Huetlaan 5 a, 6957AP Laag-Soeren
Doel en beleid: Het bevorderen, mogelijk maken en ondersteunen van de activiteiten van de statutair in gemeente Rheden gevestigde stichting Stichting Zoom!
Hiertoe werft de stichting donaties bij particulieren. De stichting organiseert enkele malen per jaar bijeenkomsten voor donateurs en potentiële donateurs.

Jaarverslag 2023