Gelderland steunt in 2023 festivals, maar muziekfestival ZOOM! niet

Update april 2023:
Muziekfestival ZOOM! moet het in 2023 stellen zonder een bijdrage van de provincie Gelderland. De provincie stelde voor een beperkt aantal festivals geld beschikbaar. Ons festival moet het echter zonder deze bijdrage doen.
Onderstaand bericht is van november 2022:
Provinciale Staten van Gelderland hebben voor 2023 een bedrag van € 300.000 gereserveerd voor festivals en grote culturele producties. Een meerderheid van de Staten ging daarmee niet mee in het advies van Gedeputeerde Staten om volgend jaar helemaal geen budget beschikbaar te stellen.
Voor grotere festivals en culturele producties, waarvan ZOOM! Kamermuziekfestival in 2022 er eentje van was, konden dit jaar (2022) nog rekenen op een subsidiepot van 6 ton. Als het aan Gedeputeerde Staten had gelegen was er volgend jaar € 0 voor dit doel beschikbaar.
De Statenfracties van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA dienden bij de begrotingsbehandeling een amendement in om in 2023 toch een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen. Deze fracties zien 2023 als overbruggingsjaar. Na de komende Statenverkiezingen (voorjaar 2023) kunnen voor 2024 en volgende jaren nieuwe keuzes gemaakt worden. Het amendement kreeg, mede dankzij de steun van onder meer de VVD, een meerderheid binnen Provinciale Staten. Het is daarmee vastgesteld beleid.
Wij als ZOOM! Kamermuziekfestival namen afgelopen zomer het voortouw en luidden de noodklok dat de provinciale subsidie geschrapt dreigde te worden. We zijn dan ook blij met deze steun vanuit Provinciale Staten.
Overigens is het niet zeker of we als ZOOM! volgend jaar van de provinciale subsidie gebruik kunnen maken. We moeten – net als andere jaren – een subsidie-aanvraag indienen en afwachten of deze wordt gehonoreerd. Maar voor dit moment overheerst de vreugde over de steun vanuit provinciale zijde!