ANBI

Naam van de instelling: Stichting ZOOM (ook bekend onder ZOOM! Kamermuziekfestival en muziekfestival ZOOM!)
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 854446928
Contactgegevens: info@zoomfestival.nl
Doelstelling: het organiseren van een muzikaal festival, in het bijzonder voor kamermuziek.
Beleidsplan:

  • Jaarlijks een muziekfestival (eind mei begin juni)
  • Ruysdael Academy (masterclass voor kwartetten door leden van het Ruysdael kwartet)
  • Scholenproject (enkele schoolklassen krijgen in het voorjaar viool- en celloles)

Functie van bestuurders:

Functie Jaar van aftreden
Marian Louppen Voorzitter 2025
Piet Blanksma Secretaris 2026
Thomas van der Lijke Penningmeester 2028
Geertje van der Burg Lid 2024
Anton Logemann Lid 2027

Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk (en onbeperkt) herbenoembaar (artikel 3 van de statuten).

Nevenfuncties:

Marian Louppen • Docent ‘Overheid’ aan de Saxion Hogeschool Deventer (bezoldigd)
• Vicevoorzitter Vrienden van Phion (onbezoldigd)
• Voorzitter Mecenaat Phion (onbezoldigd)
• Voorzitter HGO fonds (afwikkeling overdracht HGO-bezit naar Phion) (onbezoldigd)
• Bestuurslid cliëntenraad Het Schild, centrum voor blinden en slechtzienden (onbezoldigd)
Piet Blanksma • Voorzitter Imkersvereniging Eerbeek en omstreken (onbezoldigd)
Thomas van der Lijke • Zelfstandig adviseur toegepast omgevingsrecht (bezoldigd)
Geertje van der Burg • Voorzitter van de Patiënten Advies Raad (gezondheidscentrum in Velp) (onbezoldigd)
• Lid Referentiegroep Zilveren Kruis (namens gepensioneerden AKZO/NOBEL (onbezoldigd)
• Lid van de Raad van Advies van de stichting SOS-Kayamandi (onbezoldigd)
Anton Logemann • Vennoot communicatiebureau Citaat (bezoldigd)
• Vennoot uitgeverij Anoda: (bezoldigd)
• Voorzitter Algemene Kamer Bezwaarschriftencommissie gemeente Rheden (vacatievergoeding)
• Voorzitter commissie Financiële Infrastructuur Veluwe (onbezoldigd)
• Voorzitter IVN Oost-Veluwezoom (onbezoldigd)

Beloningsbeleid:

Beloningsbeleid bestuursleden:
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Beloningsbeleid medewerkers:
De zakelijk leider, artistieke leiding en projectondersteuning en educatieve medewerkers ontvangen op projectbasis een bescheiden beloning en onkostenvergoeding. Het niveau van beloningen en vergoedingen gaat gangbare normen bij muziekensembles in de klassieke muziek niet te boven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten (2023):

  • Jaarlijks festival (31 mei tot en met 4 juni 2023), zie zoomfestival.nl voor programma
  • Ruysdael Academy: twee kwartetten krijgen gedurende een week een masterclass door leden van het Ruysdel kwartet. Zie ook website www.zoomfestival.nl
  • Scholenproject: zeven schoolklassen krijgen gedurende enkele weken viool- en celloles. Zie ook website zoomfestival.nl
  • Concert voor Oekraïners

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2020 en 2021