ANBI

Stichting ZOOM!

Bestuur:
Marian Louppen – voorzitter
Piet Blanksma – secretaris
Paul Ermers – penningmeester
Geertje van den Burg -Berendsen – lid
De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun inzet.

RSIN: 85.444.69.28
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting ZOOM!
Postadres: Wagenaarstraat 396, 1093CZ Amsterdam
Bezoekadres: Hoflaan 11, 6953 AL Dieren

Doelstelling
Het organiseren van een internationaal kamermuziekfestival

Hoofdlijnen beleidsplan
Verdere verdieping van het festival. Uitbreiding internationaal netwerk. Artistieke verdieping door samenwerkingen en bredere financiële basis. Financiële stabiliteit vergroten

Download hier de hoofdlijnen van het financiële van 2016 >>>
Staat van baten en lasten 2016
Balans 31-12-2016

Stichting Vrienden van Zoom! Kamermuziekfestival

Bestuur:
Jos Cremers – voorzitter
Saskia Geelhoed – secretaris
Bert Bomer – penningmeester
Piet Blanksma
De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun inzet.
RSIN: 856596346
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Vrienden van Zoom!
Bezoekadres: Prof. Huetlaan 5 a, 6957AP Laag-Soeren
Download hier het financiële en activiteitenverslag van 2016 >>> VvZ jaarverslag 2016