Slotconcert

Louise Farrenc             pianokwintet nr. 2 in E
Edward Elgar               Sea Pictures
Camille Saint-Saëns   Septet

Ruydael Kwartet
Diana Ketler – piano
Lara Marie Müller – sopraan
Felix Lashmar – contrabas
Miroslav Petkov – trompet

Het slotconcert is gratis toegankelijk voor de deelnemers aan ZOOM! op de Fiets 2022